WellionVet
Vaš veterinarski brand

Znanje o zdravlju vaše životinje

Rastuće tržište veterinarskih proizvoda.

 

Sve je više potrebno pružiti profesionalnu skrb stoci i kućnim ljubimcima koji pate od metaboličkih problema. Iako su kliničke slike ljudi i životinja slične, potrebne su posebne test trake i mjerni uređaji za ispravno i sigurno mjerenje glukoze ili ketona u krvi kod životinja. U tu svrhu MED TRUST razvio je WellionVet liniju proizvoda.

Inovativni „WellionVet BELUA uređaj za mjerenje glukoze i ketona u krvi“ razvijen je posebno za mačke, pse i krave. Kako bi se dobili točni rezultati, postoje posebni kodni čipovi za svaku životinjsku vrstu, i svaki parametar omogućuje umjeravanje sastava i svojstava krvi svake vrste. Glukoza i ketoni u krvi kod pasa i mačaka važni su parametri koje veterinarima trebaju kako bi im osigurali adekvatno liječenje. Mjerenje koncentracije ketonskih tijela (BHB) u krvi muznih krava olakšava brzu dijagnozu subkliničke ketoze.

"WellionVet GLUCO CALEA uređaj za mjerenje glukoze u krvi" kalibriran je posebno za mačke, pse i konje. Kako  biste pravilno nadzirali točnu razinu glukoze u krvi kod svake životinjske vrste, koriste se tri posebna čipa, koji se mogu lako i brzo izmijeniti.